Oleg Kazankov

Bratislava, Slovakia

 

Obchod a spolupráca s Ruskom

 

 

   Facebook  

Hlavná

Obchod s Ruskom

Obchod s Ruskom - služby

Postup na trh Ruska

Kontakty na ruské firmy

Zmluvy s ruskými firmami

Čo urobiť, aby Rusi objednávali Vaše výrobky a služby

Poradenstvo

Podnikanie v Rusku bez ilúzií

Slováci idú do Ruska

Ako založiť firmu v Rusku bez zbytočných výdavkov

Rusi nerozumejú ruským prekladom zo Slovenska

Ruské projekty na Slovensku (v vruštine)

2,8% alebo "surovinová" krajina (v ruštine)

Spolupráca s Ruskom

foto, video

Foto - Ruské železnice

Foto - Rostechnologii

Preklady

Preklady do ruštiny

Rusi nerozumejú ruským prekladom zo Slovenska

Preklad ako žena

Zmluvy v ruštine

Normostrana

Zlé preklady - vzory

O.K. o spolupráci
Slovensko - Rusko
v slovenských a ruských médiách

v slovenčine:

Ruskí investori nemajú záujem o Slovensko - TREND, 12.9.2010

Ruskí podnikatelia neberú Slovákov vážne -
SME, 10.3.2008

Reakcia na diskusiu v SME

Ruská širokorozchodná trať na Slovensku - za a proti

Široké ruské koľajnice pomôžu podnikaniu - TRANSPORT a LOGISTIKA - 12.2011

Prečo sa Slovákom nedarí v Rusku - TREND, 4.3.1998

v ruštine:

Z ruského Cyklotrónového centra... zónu Zábavy?

Potrebuje niekto v Európe ruské NANO?

Slovenský BAM

Ruské železnice na Slovensko cez inovácie a ekológiu

Test ruštiny

Bol vytvorený pre cudzincov, ktorí idú do Ruska pracovať alebo študovať.

Oleg Kazankov - profil

Kontakt

e-mail: rusky@rusky.sk

skype: rusky.sk

NAJ.sk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovak   Russian

Ako založiť firmu v Rusku bez zbytočných výdavkov

 

 

 

 

 

V Rusku sa dá byť dlhodobo úspešným, ale skôr cez výrobu, ako cez predaj. Forma jednorazovej spolupráce "kúpa-predaj" je už minulosťou, veľký zisk v súčasnosti neprináša. Treba zmeniť taktiku prenikania na ruský trh, ako to robí celý svet.

Založiť v Rusku výrobnú či obchodnú firmu nie je ťažké. Treba sa však najprv zorientovať v zákonoch a pravidlách podnikania pre cudzincov v Rusku. Poskytujem poradenstvo, ako založiť firmu v Rusku, aké úrady je potrebné navštíviť, aké dokumenty pripraviť a čo radšej nerobiť.   

Zložitejšie je nenaletieť hneď na úskalia podnikania v Rusku a vyhodiť veľké peniaze na rozbehnutie činnosti firmy absolútne bez záruky ich návratu.

Každý nesprávny a unáhlený krok na začiatku vedie ku značným stratám, ktoré každý ďalší mesiac rastú a môžu priviesť k rýchlemu bankrotu a vysťahovaniu z Ruska. Podľa platnej legislatívy Ruska oficiálne zaregistrovaná firma musí hneď niesť obrovské finančné výdavky a časové straty spojené s povinnosťou platiť veľké dane a vybavovaním rôznych administratívnych formalít. Firma musí posielať každý štvrťrok najmenej 15 účtovných výkazov  rôznym kontrolným a daňovým úradom. Na samotnú prácu skoro nezostáva čas. Za nesplnenie týchto formalít hrozia značné finančné sankcie a odňatie povolenia na podnikanie.

Uvediem niektoré hlavné body na tému ako začať podnikať v Rusku bez zbytočných výdavkov:

1.    Export do Ruska sa stáva minulosťou. Ruská vláda prijala v poslednej dobe veľa opatrení, aby zmenšila export do Ruska a stimulovala výrobu na ruskom území. V Rusku je teraz všetko Ц z celého sveta. Sú teraz vytvorené podmienky aj zákony na to, aby krajina čo najmenej importovala. Západné firmy to už pochopili. Do Ruska netreba predávať - v Rusku treba vyrábať alebo aspoň skladať zahraničné výrobky. Bez toho dlhodobý úspech nebude.

2.    V prvých mesiacoch je lepšie mať zastupiteľstvo zahraničnej firmy ako v Rusku právne zaregistrovanú firmu výrobného alebo obchodného charakteru. Zaregistrovaná firma hneď musí platiť dane a niesť rôzne paušálne výdavky aj keď sa jej činnosť nerozbehla. Zastupiteľstvo dane neplatí a nie je povinné robiť administratívne preukazovanie rôznym úradom.

3.    Nie je zle sa spojiť s inou slovenskou alebo zahraničnou firmou, ktorá už rozbehla činnosť v Rusku, pozná zákony, daňové a administratívne povinnosti. Nenaletíte tak zbytočne na účtovníctvo a poplatky, budete robiť len naozaj nevyhnutnú výkazovú činnosť. Neskôr sa rozdelíte.

4.   V Rusku existujú Špeciálne ekonomické zóny, v ktorých je daňové zaťaženie minimálne alebo nulové. Regióny a ruský štát priamo aj nepriamo podporujú činnosť zahraničných  firiem na týchto územiach. V Rusku je 25 špeciálnych ekonomických zón štyroch typov: 4 priemyselné, 4 inovačné, 14 turistických a 3 prístavných logistických. Treba zvážiť, či nezačať podnikanie v týchto zónach a neskôr sa presunúť do iných regiónov. Viac informácií v ruštine a angličtine  je na webe Federálnej agentúry riadenia špeciálnymi ekonomickými zónami
http://www.oao-oez.ru/special_economic_zones/

5.   Bez certifikácie nie je možné predať žiadny tovar v Rusku. Predtým, ako sa začne predaj, je potrebné výrobok certifikovať. Certifikačné agentúry sú na celom území Ruska, ale je veľa falošných. Ide im len o peniaze a nimi vydaný certifikát môže byť neplatný. Najlepšie je certifikovať cez Departement certifikácie pri Obchodno-priemyselnej komore Ruskej federácie. Cena certifikátu je cca 3 - 5 tis EUR. Proces trvá 3 - 4  týždne.

6.   Kradnutie intelektuálneho majetku a know how je v Rusku dosť rozšíreným javom. Utajiť ich, keď začínate spolupracovať s ruskými partnermi a podnikateľmi, sa celkom nedá. To je skoro ako v ázijských krajinách, kde dobré know how rýchlo kradnú a patentujú. Odporúčam pred používaním vášho know how zabezpečiť ho v špeciálnej organizácii –ќ—ѕј“≈Ќ“ ROSPATENT - Federálna služba pre intelektuálne vlastníctvo http://www.rupto.ru/

7.   Ruský právny a administratívny systém je veľmi zložitý. Je prepchatý tvrdou byrokraciou, občas aj korupciou. Podľa štatistiky na jedného skutočného pracovníka pripadajú 3 administrátori a vedúci.

Bez poradenskej firmy sa zahraničný nováčik v Rusku nezaobíde. Kopa ruských poradenských agentúr Vám hneď začne ponúkať svoje služby, ale mnohé z nich sú nedôveryhodné. Ponúkajú právny servis a administratívu, a hlavne také služby, ktoré sú výhodné predovšetkým pre nich. Nováčik cudzinec význam a potrebu týchto služieb pre neho rýchlo nepochopí, bude platiť za služby pre neho nepotrebné. Odporúčam sa radšej obrátiť na nezávislé zahraničné poradenské spoločnosti, ktoré podnikajú v Rusku najmenej 10 rokov a majú meno. Kontakty s týmito spoločnosťami mám.

8.   Ruský štát predovšetkým podporuje na svojom území výrobu vysokých technológií a výrobkov s vysokou pridanou hodnotou. Je vítaná taktiež výroba zdravotnej techniky, súčiastok pre automobilový priemysel, produktov pre energetiku, modernú chémiu, materiálov pre dopravnú infraštruktúru a stavebníctvo.

Uviedol som len niektoré zásadné body, na ktoré si treba dávať pozor pri zakladaní firmy v Rusku. Úskalí pre začiatky podnikania v Rusku je oveľa viac. Ale gramotným vstupom na ruský trh je možné ich značne znížiť.

Neviem prečo, ale Slováci vždy idú do Ruska najdrahšou cestou. Výdavky za vstup na ruský trh majú dva - tri krát väčšie ako Nemci alebo Češi. Aj napriek tomu sa väčšine zo slovenských firiem v Rusku nedarí.

Typické chyby slovenských firiem v Rusku sú popisné na stránkach

Podnikanie v Rusku bez ilúzií

Slováci idú do Ruska

Copyright © RUSKY SK s.r.o. All Rights Reserved