Oleg Kazankov

Bratislava, Slovakia

 

Obchod a spolupráca s Ruskom

 

 
 

Hlavná

Obchod s Ruskom

Obchod s Ruskom - služby

Postup na trh Ruska

Kontakty na ruské firmy

Zmluvy s ruskými firmami

Čo urobiť, aby Rusi objednávali Vaše výrobky a služby

Poradenstvo

Podnikanie v Rusku bez ilúzií

Slováci idú do Ruska

Ako založiť firmu v Rusku bez zbytočných výdavkov

Rusi nerozumejú ruským prekladom zo Slovenska

Ruské investície a projekty na Slovensku (v ruštine)

2,8% alebo "surovinová" krajina (v ruštine)

Spolupráca s Ruskom

foto, video

Foto - Ruské železnice

Foto - Rostechnologii

Preklady

Preklady do ruštiny

Rusi nerozumejú ruským prekladom zo Slovenska

Preklad ako žena

Zmluvy v ruštine

Normostrana

Zlé preklady - vzory

O.K. o spolupráci
Slovensko - Rusko
v slovenských a ruských médiách

v slovenčine:

Ruskí investori nemajú záujem o Slovensko - TREND, 12.9.2010

Ruskí podnikatelia neberú Slovákov vážne -
SME, 10.3.2008

Reakcia na diskusiu v SME

Ruská širokorozchodná trať na Slovensku - za a proti

Široké ruské koľajnice pomôžu podnikaniu - TRANSPORT a LOGISTIKA - 12.2011

Prečo sa Slovákom nedarí v Rusku - TREND, 4.3.1998

v ruštine:

Z ruského Cyklotrónového centra... zónu Zábavy?

Potrebuje niekto v Európe ruské NANO?

Slovenský BAM

Ruské železnice na Slovensko cez inovácie a ekológiu

Test ruštiny

Bol vytvorený pre cudzincov, ktorí idú do Ruska pracovať alebo študovať.

Oleg Kazankov - profil

Kontakt

e-mail: rusky@rusky.sk

skype: rusky.sk

NAJ.sk

 

Slovak   Russian

 Zmluvy s ruskými firmami v ruštine

 

 

 

Pripravujem zmluvy a kontrakty v ruštine medzi slovenskými a ruskými firmami v súlade so zákonmi a zvykmi Slovenskej republiky a Ruskej federácie. Objednávateľmi zmlúv sú zvyčajne obchodné a výrobné spoločnosti, advokátske kancelárie a organizácie, ktoré spolupracujú s Ruskom a SNŠ . 

Videl som veľa slovenských kontraktov a zmlúv. Boli skopírované zo zmlúv so slovenskými partnermi a odovzdané na preklad slovenskej prekladateľskej agentúre. V agentúre preklady nerobili rodení Rusi, ale Slováci – bez slušnej ruštiny a znalosti ruských zákonov, obchodných pravidiel a zvykov. 90% týchto slovenských návrhov kontraktov ruskí partneri zamietli alebo navrhli a podpísali vlastné kontrakty.

Hlavné odporúčanie pre tvorbu zmlúv a kontraktov s ruskými firmami: čím menej strán, tým lepšie.

Slováci majú radi dlhé kontrakty - na 50 až 100 strán, aj keď cena kontraktu je maličká. Istia sa pred všetkým možným a nemožným. Zasypávajú potenciálneho ruského partnera sankciami za každú odchýlku pri realizácii kontraktu. Skúsený ruský riaditeľ toto dielo čítať do konca nebude, ani jeho asistent. Hodia slovenský kontrakt do koša a navrhnú vlastný kontrakt. V časovom strese ho Slováci budú nútení podpísať. Veľakrát som to zažil.  

Rusi uprednostňujú krátke a jasné kontrakty. Kontrakt to je len papier. Iné veci zabezpečujú úspech obchodu.

Na tejto stránke uvádzam niektoré vzory kontraktov a zmlúv v ruštine a stručné odporúčania. Tieto kontrakty boli úspešne uskutočnené. Sú dlhé a krátke. Obchodník si môže zvoliť, čo sa mu najviac hodí. Ale to sú len vzory. Neexistujú univerzálne kontrakty a obchodné podmienky. Každý nový kontrakt je potrebné prispôsobiť ku konkrétnej situácii a ruskému partnerovi.

Vzory zmlúv a kontraktov v ruštine

Kontrakt na predaj slovenského tovaru

Контракт о продаже словацкого товара

100% predplatba je jednou z vecí, ktoré brzdia slovensko-ruský obchod. Podmienka 100% predplatby je uvedená v tomto kontrakte. Sú však aj iné možnosti platby, treba ich hľadať.   

Kontrakt na nákup ruského tovaru

Контракт о покупке российского товара

Najbezpečnejšia je platba cez akreditív L/C alebo bankovú garanciu s uvoľnením peňazí po prechodu tovaru cez hranicu DAF.

 

Zápis pre pamäť

Памятная записка

Po prvom stretnutí sa zvyčajne píše Protokol z rokovania, tzv. Pamjatnaja zapiska čize Zápis pre pamäť. Nezaväzuje k ničomu, eviduje stretnutie, potvrdzuje záujem strán o ďalšie kontakty, naznačuje otázky a kroky možnej spolupráce. Je lepšie text Zápisu pre pamäť pripraviť dopredu, aby sa mohol hneď po stretnutí s ruskými partnermi doplniť o otázky z jednania a podpísať. 

Bez podpísaného papiera  sa v Rusku pravdepodobne nič robiť nebude. Na Zápis pre pamäť sa dá odvolávať pre oživenie spolupráce.

Zmluva o dielo

Договор подряда

Podľa mňa je to príliš dlhá zmluva - 12 strán plus prílohy na 50 strán. Ruský partner ju podpísal, lebo už nemal čas, tlačila banka. Zmluvy o dielo by mali byť kratšie.

Zmluva o distribúcii

Договор о дистрибьюции

Počas prvého roka spolupráce radšej neobmedzovať províziu distribútora - nech si určuje sám, bod. 5.1. zmluvy.

 

Zmluva o postúpení pohľadávky

Договор уступки прав требования (Договор цессии)

Keď ruský partner skrachoval alebo zmizol, peniaze za dodaný tovar slovenská firma už nikdy nedostane. Pre tento prípad môže byť užitočná Zmluva o postúpení pohľadávky na nového partnera.

 

Pracovná zmluva pre ruského zástupcu slovenskej firmy v Rusku

Трудовой договор для российского представителя словацкой фирмы в России

Odporúčanie je jednoduché: dôveruj, ale preveruj.

 

Investičná zmluva v Rusku (Zmluva o kúpe akcií)

Инвестиционный договор в России (Договор купли-продажи акций)

 

Zmluva o nájme dopravného prostriedku

Договор аренды транспортного средства

Pre zabránenie vstupu  kamiónov a návesov  kradnutých v Európe do Ruska ruská dopravná polícia a colníci spresnili kontrolu dokumentov k dopravným prostriedkom. Pripravujem zmluvy o nájme dopravných prostriedkov – ťahačov, návesov a prívesov (Договор аренды транспортного средства). Majiteľ dopravného prostriedku musí byť v tejto zmluve presne označený. Pri doprave do Ruska kópiu tejto zmluvy vodič má mať so sebou.

Vzor 1. strany štandardnej zmluvy uvádzam. Slovenský preklad niektorých ruských výrazov je v červenej farbe v zátvorkách.

Iné zmluvy rôzneho druhu 

Другие договоры разного типа

 

 

Copyright © RUSKY SK s.r.o. All Rights Reserved