Oleg Kazankov

Bratislava, Slovakia

 

Obchod a spolupráca s Ruskom

 

 
 

Hlavná

Obchod s Ruskom

Obchod s Ruskom - služby

Postup na trh Ruska

Kontakty na ruské firmy

Zmluvy s ruskými firmami

Čo urobiť, aby Rusi objednávali Vaše výrobky a služby

Poradenstvo

Podnikanie v Rusku bez ilúzií

Slováci idú do Ruska

Ako založiť firmu v Rusku bez zbytočných výdavkov

Rusi nerozumejú ruským prekladom zo Slovenska

Ruské investície a projekty na Slovensku (v ruštine)

2,8% alebo "surovinová" krajina (v ruštine)

Spolupráca s Ruskom

foto, video

Foto - Ruské železnice

Foto - Rostechnologii

Preklady

Preklady do ruštiny

Rusi nerozumejú ruským prekladom zo Slovenska

Preklad ako žena

Zmluvy v ruštine

Normostrana

Zlé preklady - vzory

O.K. o spolupráci
Slovensko - Rusko
v slovenských a ruských médiách

v slovenčine:

Ruskí investori nemajú záujem o Slovensko - TREND, 12.9.2010

Ruskí podnikatelia neberú Slovákov vážne -
SME, 10.3.2008

Reakcia na diskusiu v SME

Ruská širokorozchodná trať na Slovensku - za a proti

Široké ruské koľajnice pomôžu podnikaniu - TRANSPORT a LOGISTIKA - 12.2011

Prečo sa Slovákom nedarí v Rusku - TREND, 4.3.1998

v ruštine:

Z ruského Cyklotrónového centra... zónu Zábavy?

Potrebuje niekto v Európe ruské NANO?

Slovenský BAM

Ruské železnice na Slovensko cez inovácie a ekológiu

Test ruštiny

Bol vytvorený pre cudzincov, ktorí idú do Ruska pracovať alebo študovať.

Oleg Kazankov - profil

Kontakt

e-mail: rusky@rusky.sk

skype: rusky.sk

NAJ.sk

 

Slovak   Russian

Kontakty na firmy a organizácie Ruska a SNŠ

 

 

 

 

Poskytujem kontakty na ruské firmy - potenciálnych partnerov slovenských firiem, odberateľov slovenských výrobkov a služieb, dodávateľov potrebných tovarov a surovín.

Spolupracujem s Jednotným štátnym obchodným registrom Ruskej federácie JŠOR (Единый Государственный Реестр Юридических Лиц - ЕГРЮЛ). Od neho získavam aktuálne informácie o ruských firmách. To je podobná organizácia ako Obchodný register SR, len poskytuje výpis z obchodného registra a účtovnú informáciu za poplatok cca 1000 rubľov (22 eur). Dostávam od JŠOR oficiálne dokumenty o existencii firmy, zakladateľoch a účtovníctve firmy.

Informáciu o ruskej firme register JŠOR pošle v príbehu 2 - 3 dní po úhrade poplatku. Informácia obsahuje výpis z obchodného registra a ostatné oficiálne dokumenty o ruskej firme, jej zakladateľoch a účtovných uzávierkach za posledné roky. Táto informácia pomáha slovenskej firme overiť spoľahlivosť ruského partnera.

Údaje o ruských firmách overujem v rôznych zdrojoch, najnovších databázach Ruska a cez mojich obchodných partnerov v Rusku. O nájdenej ruskej firme okrem výpisu z Obchodného registra Ruska môžem poskytnúť zákazníkovi nasledujúce aktuálne informácie:

 • obchodné meno

 • právna forma

 • adresa, PSČ

 • www stránka

 • meno riaditeľa alebo kontaktnej osoby

 • e-mail

 • telefón

 • fax

 • predmet činnosti

 • výrobky, tovary, služby

 • poznámka o aktuálnom stave firmy

V objednávke kontaktov na ruské firmy by mal zákazník uviesť čo najviac informácií o produktoch, ktoré chce predávať do Ruska alebo dovážať z Ruska. Len na základe dostatočných informácií sa dá nájsť vhodných partnerov.

Niekoľko odporúčaní pre písanie ponuky/dopytu do ruskej firmy

Nepísať v žiadnom prípade, ako je to zvykom na Slovensku, amorfné oslovenie Vážení obchodní partneri (Уважаемые торговые партнеры). List bez názvu firmy a mena konkrétnej osoby sekretárka nebude ani čítať, vyhodnotí ako spam a hneď vyhodí do koša.

Obsah listu by mal byť takýto:

1. Hore je treba uviesť názov firmy a meno riaditeľa alebo zodpovedného pracovníka.  

2. Oslovenie by malo byť takéto:

Уважаемый господин директор! (s výkričníkom na konci) príp. Уважаемый господин Иванов! (priezvisko konkrétnej osoby)

3. V dvoch – troch vetách predstaviť svoju firmu, jej činnosť.

4. Napišať ponuku/dopyt, napríklad: Обращаемся к Вам с предложением/запросом...

5. Zdôrazniť výhody Vašej produkcie pre ruskú firmu a výhody spolupráce s Vašou firmou.

Ak chcete niečo kúpiť, upozornite ju, že cez Vašu firmu sa ruská firma môže dostať na trh EÚ.  

6. Záver:

Будем Вам признательны за скорый ответ на наше предложение.  

С уважением,

Стефан Ковач, директор

 

Ale najprv treba mať správny kontakt. Poskytnem ho, pomôžem napísať aj úvodný list v ruštine. Bude šablónou. V ostatných listoch budete len meniť názov ruskej firmy a meno kontaktnej osoby.

 

Copyright © RUSKY SK s.r.o. All Rights Reserved