$file) { $body.="\n\n--$delim\n". "Content-Type: application/octet-stream;\n\tname=\"$fn\"\n". "Content-Transfer-Encoding: base64\n". "Content-Disposition: attachment;\n\tfilename=\"$fn\"\n\n". chunk_split(base64_encode(@file_get_contents($file['tmp_name']))); } $body.="\n\n--$delim--\n"; $subj.=" (с вложениями)"; $ct="multipart/mixed;\n\tboundary=\"$delim\""; } if ($Error) {} elseif (!@mail($EMAIL,$subj,$body,"From: \"$name\" <$email>\nContent-Type: $ct")) $Error='Внутренняя ошибка отправки сообщения'; else { header('Location: ?OK'); exit; } } } //-----------------------------------------------------------------------------/ ?> RUSKY.SK Oleg Kazankov ON-LINE

Oleg Kazankov

Bratislava, Slovakia

 

 

 

 
 

Hlavná

 

Obchod s Ruskom

 

Preklady do ruštiny

Objednávka

On-line objednávka

Test ruštiny

Bol vytvorený pre cudzincov, ktorí idú do Ruska pracovať alebo študovať.

Oleg Kazankov - profil

Kontakt

e-mail: rusky@rusky.sk

skype: rusky.sk

NAJ.sk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Slovak Russian

 

ON-LINE kontakt

ON-LINE objednávka

 

Thank you / Ďakujem / Спасибо

Error:

 

 

 

 

Povinné polia*

 

Meno* Priezvisko
E-mail*
Telefón / mobil
Firma, mesto
Váš web, ak máte

Otázka alebo objednávka*

Písať bez diakritiky.

Príloha :
 

Copyright © RUSKY SK s.r.o. All Rights Reserved