Oleg Kazankov

Bratislava, Slovakia

 

Preklady do ruštiny

 

 
 

Hlavná - preklady

Rusi nerozumejú ruským prekladom zo Slovenska

Preklad ako žena

Zmluvy v ruštine

Normostrana

Zlé preklady - vzory

Test ruštiny

Bol vytvorený pre cudzincov, ktorí idú do Ruska pracovať alebo študovať.

Kontakt

e-mail: rusky@rusky.sk

skype: rusky.sk

NAJ.sk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovak   Russian

O kvalite prekladov

Preklad ako žena

 

 

Nedá sa prekladať od slova do slova. Východiskový a cieľový jazyk prekladu majú rôzne jazykové pravidlá, slovosled vety, lexikón. Môžete porovnať slovenskú a ruskú verziu tejto stránky. Nie je to celkom zrkadlový odraz, hoci obsah je jeden.  

Pri prekladaní od slova do slova bude výsledkom úplný nezmysel. Ale aj voľný preklad môže byť odlišný od toho, čo chcel povedať zadávateľ. Prekladateľ musí čo najviac vojsť pod kožu autorovi textu, pochopiť jeho myšlienku, ducha. A hľadať harmóniu medzi presnosťou a slobodou. Len tak sa dá spraviť kvalitný preklad.

Profesionálni prekladatelia žartujú, že dobrý preklad je ako žena: slobodná nebýva pekná, pekná nebýva slobodná. Česť výnimkám.

Dole uvádzam niekoľko vlastných skúseností z prekladateľskej praxe. Dúfam, že tým neuškodím nikomu. 

Spolupráca prekladateľa s klientom

To, že málokto z obchodných a technických manažérov ovláda správnu písanú reč, nemá zmysel komentovať. Česť výnimkám, hlboko si ich vážim. Na vysokých školách ekonomických a technických ich tomuto remeslu tak, ako novinárov, neučia. Píšu svoje obchodné ponuky a technické príručky štýlom Dostojevského - dlhými vetami na pol strany. Keď (ak...) dočítaš do konca takúto vetu, už si nepamätáš, čo obsahovala na začiatku. Nedokážu sa vyjadrovať krátkymi jasnými vetami tak, ako novinári, dobrí lektori či skúsení politici. Ak nie si Dostojevskij, nič zrozumiteľného z dlhých a múdrych viet nebude.

Keď text nie je kvalitný, jeho preklad bude ešte horší. Opováž sa však prekladateľ poradiť klientovi, ako písať... Skúste uhádnuť reakciu klienta sami.

Ďalšou príčinou nekvality je nemožnosť prekladateľa vstúpiť do priameho kontaktu s klientom. Prekladateľ, aby spresnil nejasný výraz alebo lepšie pochopil text, môže komunikovať so zákazníkom len cez prekladateľskú agentúru, ktorá mu poskytla preklad. Tá však veľmi neochotne "pripúšťa" prekladateľa ku klientovi počas prekladania a po ňom. Klient totiž môže "utiecť" od agentúry k sólo-prekladateľovi. Za porušenie tohto pravidla hrozia  prekladateľovi stotisícové pokuty. Tento stav produkuje nekvalitu preloženého textu na hrane s absurditou.

Za kvalitu treba platiť

Prečo vlastne produkuje prekladateľský trh nekvalitné preklady? Mnohým prekladateľským agentúram viac záleží na cene preloženej normostrany (NS), ako na kvalite NS. Agentúry si môžu dovoliť veľkú reklamu a majú viac zákazníkov, ako samostatní prekladatelia. Peniaze na reklamu, administratívu, prevádzku sa dá zabezpečiť len z dvoch zdrojov - od klientov alebo od prekladateľov.

Prekladateľských agentúr je na Slovensku v súčasnosti viac ako dosť a stále pribúdajú nové. V iných odvetviach väčšia konkurencia znamená zvýšenie kvality a zníženie ceny služieb. V prekladateľskom businesse na Slovensku je to presne naopak. Čím viac agentúr, tým nižšia kvalita prekladov. Agentúry uprednostňujú "lacných" prekladateľov s cenou 1 NS za 7 И pred prekladateľmi profíkmi, ktorí prekladajú NS za 15 И a viac. Netvrdím to o všetkých prekladateľských agentúrach na Slovensku. Sú našťastie aj seriózne, ktorým záleží na kvalite prekladov. Uvedomujú si, že za kvalitu treba platiť.

Čím je nižšia cena NS, tým má prekladateľ viac zákaziek. Aj keď prekladá nekvalitne. Kvalita vyžaduje viac času na preklad. Klienti však väčšinu prekladov objednávajú na počkanie, hoci aj za vyššiu cenu. Agentúry, aby nestratili zákazku, nevolajú kvalitnému, ale rýchlemu prekladateľovi. Ten je vždy v pohotovosti. Je ochotný prekladať narýchlo aj to, čomu nerozumie. Letí textom ako šialený. Neznáme slová a výrazy neoveruje v slovníkoch a na internete. Má len jediný cieľ Ц stihnúť odovzdať preklad.

Kvalita verzus cena

Preto úroveň prekladov v súčasnosti je taká, aká je. Určite príde čas, keď na kvalite prekladu bude záležať viac, ako na cene. Zatiaľ o výbere prekladateľa alebo prekladateľskej agentúry na Slovensku rozhoduje výlučne cena.

Kvalite prekladov do ruštiny je venovaná stránka Rusi nerozumejú ruským prekladom zo Slovenska.

Copyright © RUSKY SK s.r.o. All Rights Reserved