Oleg Kazankov

Bratislava, Slovakia

 

Preklady do ruštiny

 

 
 

Hlavná - preklady

Rusi nerozumejú ruským prekladom zo Slovenska

Preklad ako žena

Zmluvy v ruštine

Normostrana

Zlé preklady - vzory

Test ruštiny

Bol vytvorený pre cudzincov, ktorí idú do Ruska pracovať alebo študovať.

Kontakt

e-mail: rusky@rusky.sk

skype: rusky.sk

NAJ.sk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovak   Russian

Preklady do ruštiny

zo slovenčiny, češtiny a angličtiny

 

 

 

Prekladám do ruštiny zo slovenčiny, češtiny a angličtiny, ale len keď mám čas. Som rodený Rus, tzv. rodený hovorca (native speaker, носитель языка). Ukončil som Leningradskú štátnu univerzitu v Rusku (СПбГУ). Prekladmi sa zaoberám od r. 1986, začínal som ako prekladateľ v Medzinárodnej organizácii novinárov. Som riadnym členom Slovenskej spoločnosti prekladateľov odbornej literatúry. Skúšam ruštinu u zástupcov Slovenska, ktorí idú pracovať do Ruska.

Prekladám len do ruštiny. Opačne z ruštiny do slovenčiny písomne zásadne neprekladám. Záleží mi na kvalite prekladov. Kvalitné písomné preklady sa dajú vykonávať len do materinského jazyka. Opačné tvrdenia slúžia len pre  reklamu. Dá sa zrozumiteľne tlmočiť z/do nematerinského jazyka, ale bezchybne prekladať do cudzieho jazyka písomne sa nedá.

Vzory nesprávnych prekladov do ruštiny sú uvedené na stránke Zlé preklady - vzor.

Môj názor na kvalitu prekladov na Slovensku uvádzam na stránkach Rusi nerozumejú ruským prekladom zo Slovenska, Preklad ako žena.

Opakujem: prekladám len keď mám čas, najprv sa opýtajte. 

Odbory

Prekladám zo slovenského do ruského jazyka www stránky, obchodnú korešpondenciu, technické a odborné dokumenty, prezentačné, umelecké, vzdelávacie, reklamné a turistické materiály.

Tlmočím do ruštiny a slovenčiny počas rokovaní medzi slovenskými a ruskými delegáciami.

Spolupráca

Medzi mojimi klientmi sú výrobné, obchodné a finančné spoločnosti, cestovné a reklamné agentúry, štátne inštitúcie. Spolupracujem s mnohými prekladateľskými agentúrami Slovenska. Uprednostňujem zákazky od agentúr, ktorým záleží na kvalite prekladov.

Ruské slovníky na PC a internete

Pravopisné chyby v prekladoch sú prakticky vylúčené. Na počítači mám nainštalované ruské  jazykové a odborné slovníky. Počas písania kontrolujú každé slovo, pomáhajú prekladať presne a správne. Nové termíny, ktoré 21. storočie produkuje skoro každý deň, najmä v oblasti IT, vedy, ekonomiky a práva, overujem na ruskom internete.

Európske verzie Microsoft Office ruský slovník na kontrolu a opravu ruského pravopisu nemajú.

Výrobok či služba, informácie o ktorých Slováci chcú prekladať do ruštiny, sú zvyčajne dávno známe v rusky hovoriacich krajinách. Treba len pozrieť pred prekladaním informáciu o týchto výrobkoch a službách na ruskom internete. Odborných a tematických slovníkov a glossary je tam teraz neúrekom. Netreba vymýšľať nové výrazy, ako to robia prekladatelia laici, treba len nájsť a využiť už existujúce ruské slová a výrazy, ktorým rozumejú Rusi. Preberám zodpovednosť za každé slovo v ponuke klienta, vlastne aj za úspech/neúspech jeho produktu na ruskom trhu tiež.

Priamy kontakt so zákazníkom

Keď robíš cez prekladateľskú agentúru, priamy prístup k zákazníkovi nemáš - agentúra tají  svojho zákazníka, aby neodišiel k sólo-prekladateľovi. Preto je tak veľa chýb v prekladoch od agentúr.

Keď pracuješ bezprostredne so zákazníkom, zákazník má možnosť sa kedykoľvek  spojiť s prekladateľom, vysvetliť svoj zámer alebo zložité termíny. Prekladateľ sa môže obrátiť  na zákazníka, aby si spresnil nejasný výraz a vyhol sa tak chybám, ktoré vznikajú pri objednaní prekladu cez prekladateľskú agentúru. Rešpektujem každého zákazníka.

Korektúry

Korektúry teraz robím len výnimočne. Dôvody uvádzam na stránke Rusi nerozumejú ruským prekladom zo Slovenska.

 Confidentiality (dôvernosť, конфиденциальность)

V prekladaní toto pravidlo platí nemenej ako v banke. Bez neho stálych zákazníkov nebude.

Výpočet ceny prekladu spravím na počkanie po zoznámení sa s textom na preklad a termínom dodania. Text môžete poslať na e-mail alebo cez stránku On-line objednávka.

Na záver

Slovenské firmy sa chcú dostať na ruský trh, ale nemajú ani www stránku v ruštine. Bez weba v gramotnej ruštine ruskí partneri nebudú Slovákov akceptovať, to je už odskúšané.  

Copyright © RUSKY SK s.r.o. All Rights Reserved