Oleg Kazankov

Bratislava, Slovakia

 

Preklady do ruštiny

 

 
 

Hlavná - preklady

Rusi nerozumejú ruským prekladom zo Slovenska

Preklad ako žena

Zmluvy v ruštine

Normostrana

Zlé preklady - vzory

Test ruštiny

Bol vytvorený pre cudzincov, ktorí idú do Ruska pracovať alebo študovať.

Kontakt

e-mail: rusky@rusky.sk

skype: rusky.sk

NAJ.sk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovak   Russian

Preklady do ruštiny

 

Normostrana

 

 

 

Účtovnou jednotkou prekladu je normostrana (NS). Cena prekladu sa vypočíta podľa počtu preložených normostrán.

1 normostrana (NS) = 30 riadkov po 60 znakov vrátane medzier

                    alebo  = 1800 znakov vrátane medzier

                    alebo  = 1500 znakov bez medzier

Počet normostrán sa v dokumente Word (Microsoft Office 2003) vypočíta cez horný panel nástrojov:

Nástroje Ц Počet slov Ц Znakov (vrátane medzier)

v angličtine: Tools Ц Word Count Ц Characters (no spaces)

Celkový počet znakov sa delí na 1800. Výsledkom bude počet NS.

Napríklad, keď text má 4500 znakov, veľkosť prekladu bude:

4500 : 1800 = 2,5 NS.

Veľkosť prekladu vo formáte Word zákazník môže vypočítať samostatne alebo spoločne s prekladateľom. Veľkosť textov v iných ako Word formátoch vypočíta prekladateľ a oznamuje zákazníkovi.

Rešpektujem aj spôsob výpočtu NS podľa počtu slov, ktorý používajú niektoré inštitúcie EÚ. V tomto prípade 1 NS = cca 250 slov.

Ruský text je zvyčajne o 30 % dlhší ako anglický originál a o 20 % je dlhší ako pôvodný slovenský text. Pre výpočet ceny prekladu však nepoužívam veľkosť preloženého textu. Vypočítam veľkosť východiskového textu (slovenského, českého alebo anglického).

Zákazník vie celkovú cenu prekladu dopredu. Cenu objednávky poskytnem po oboznámení sa s východiskovým textom, jeho formátom, veľkosťou, náročnosťou a požadovaným termínom odovzdania. Nezaokrúhľujem normostranu nahor. Nepoužívam tzv. minimálnu účtovanú veľkosť objednávky, pri ktorej aj jedna preložená veta sa fakturuje minimálne ako polovica normostrany. Koľko znakov/slov si objedná zákazník preložiť, toľko aj nafakturujem.

Copyright © RUSKY SK s.r.o. All Rights Reserved