Oleg Kazankov

Bratislava, Slovakia

 

Obchod a spolupráca s Ruskom

 

 
 

Hlavná

Obchod s Ruskom

Obchod s Ruskom - služby

Postup na trh Ruska

Kontakty na ruské firmy

Zmluvy s ruskými firmami

Čo urobiť, aby Rusi objednávali Vaše výrobky a služby

Poradenstvo

Podnikanie v Rusku bez ilúzií

Slováci idú do Ruska

Ako založiť firmu v Rusku bez zbytočných výdavkov

Rusi nerozumejú ruským prekladom zo Slovenska

Ruské investície a projekty na Slovensku (v ruštine)

2,8% alebo "surovinová" krajina (v ruštine)

Spolupráca s Ruskom

foto, video

Foto - Ruské železnice

Foto - Rostechnologii

Preklady

Preklady do ruštiny

Rusi nerozumejú ruským prekladom zo Slovenska

Preklad ako žena

Zmluvy v ruštine

Normostrana

Zlé preklady - vzory

O.K. o spolupráci  Slovensko - Rusko
v slovenských a ruských médiách

v slovenčine:

Ruskí investori nemajú záujem o Slovensko - TREND, 12.9.2010

Ruskí podnikatelia neberú Slovákov vážne -
SME, 10.3.2008

Reakcia na diskusiu v SME

Ruská širokorozchodná trať na Slovensku - za a proti

Široké ruské koľajnice pomôžu podnikaniu - TRANSPORT a LOGISTIKA - 12.2011

Prečo sa Slovákom nedarí v Rusku - TREND, 4.3.1998

v ruštine:

Z ruského Cyklotrónového centra... zónu Zábavy?

Potrebuje niekto v Európe ruské NANO?

Slovenský BAM

Ruské železnice na Slovensko cez inovácie a ekológiu

Test ruštiny

Bol vytvorený pre cudzincov, ktorí idú do Ruska pracovať alebo študovať.

Oleg Kazankov - profil

Kontakt

e-mail: rusky@rusky.sk

skype: rusky.sk

NAJ.sk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovak   Russian

2,8% alebo  "surovinová" krajina?

Vystúpenie na medzinárodnom fóre

Technológie v strojárenstve 2010

(Úvodný komentár - v slovenčine, vystúpenie - v ruštine)

 

Achillova päta Ruska

Ruské výrobky s pridanou hodnotou nechcú kupovať v Európe. To je Achillova päta Ruska. Pre Európu Rusko zostáva predovšetkým surovinovou krajinou. Viac ako 90% importu z Ruska do SR a viac ako 81% do Nemecka, hlavného partnera Ruska v EÚ, tvoria ropa, plyn, energonosiče, uhlie a suroviny. V ruskom exporte do všetkých štátov EU vrátané SR len 2-3% pripadá na produkty s vysokou pridanou hodnotou a na strojárenskú produkciu. Ruske výrobky nechcú kupovať v Európe nie kvôli tomu, že sú zlé, ale  kvôli tomu, že ruské podniky sú konkurentmi pre európske podniky.

Z tohto dôvodu EÚ nakladá obmedzenia na dovoz aj iných ruských produktov, napríklad rúry, oceľ (po ruský металлопрокат), vymýšľa antidampingové ceny, kvóty, certifikáty, administratívne prekážky a pod.

Túto skutočnosť je možné využiť v prospech Slovenska. Moderné ruské výrobky majú rovnako dobrú  kvalitu ako európske, ale oveľa nižšiu cenu. Slovenské podniky majú potrebné európske certifikáty a rozpracované kontakty s európskymi odberateľmi. Ak sa ruské výrobky budú vyrábať na Slovensku, oveľa rýchlejšie sa dostanú na európsky trh. Nebudú sa na nich vyťahovať náročné európske certifikáty,  cla a antidampingové cla, výdavky na vzdialenú dopravu, prekážky zo strany konkurentov, administratíva a pod.

Problém spočíva v tom, že Slováci nedokážu zaujať Rusov a pritiahnuť ruský kapitál a výrobu na Slovensko. Čakajú, že Rusi za nimi sami prídu. Neprídu. Idú radšej do Čiech, Rakúska či Nemecka. Viac je v článku v Trende Ruskí investori nemajú záujem o Slovensko.

Za ruskými investormi a záujemcami o slovenské výrobky či nehnuteľnosti treba isť, vyjednávať, presviedčať. Ponúkam práve tieto služby.

Téma: Rusko ako surovinová krajina pre Európu je taktiež v článku Potrebuje niekto v Európe ruské NANO?

 

 

СЕКЦИЯ №2. «ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ МОДЕРНИЗАЦИИ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ МАШИНОСТРОЕНИЯ»

№ п/п 11, тема выступления:

Продвижение высокотехнологической продукции российского машиностроения на европейский рынок, преодоление препятствий со стороны европейских конкурентов

Олег Казанков, коммерческий представитель по Российской Федерации

 

2,8% или "За державу обидно!

Уважаемые дамы и господа, уважаемые участники форума!

Мы собрались, чтобы обсудить вопросы инновации и модернизации российского машиностроения. К сожалению, продукция российского машиностроения в Европу почти не поступает. Экспортируется из Россию в основном нефть, газ, энергоносители, минеральные продукты. Возникает вопрос - какой смысл в инновациях и модернизации, если передовую российскую продукцию не будут покупать за рубежом и прежде всего в соседней Европе.

Мне хочется познакомить российских коллег со словацким опытом – как сделать так, чтобы Евросоюз пустил российские технологии на свой рынок.

Позволю себе привести несколько цифр из официальных источников. Внешнеторговый оборот между Словакией и Россией в  2009 г. составил 4,8 млрд долларов. Около 90% российского экспорта составляют энергоносители, нефть, газ и ядерное топливо.

Но Словакия – маленькая страна, маленький рынок сбыта. Посмотрим как дела обстоят в Германии, крупнейшем партнером России в Европе. Экспорт из России в Германию в прошлом году был около 20 млрд долларов (точнее 18,7 млрд долларов). И снова та же картина, как и в Словакии - 81% российского экспорта приходится на сырую  нефть и нефтепродукты, природный газ, минеральные продукты,  радиоактивные элементы. На металлы и изделия металлообработки приходится 8% российского экспорта.

Доля машин, оборудования и транспортных средств, т.е. нашей с Вами продукции составляет 2,8% объема российского экспорта. И наоборот в немецком экспорте в Россию преобладают машины, оборудование, транспортные средства, продукция металло-обработки  - более 62% из общего экспорта. 

СПРАВКА

По итогам 2009 г. объем российско-германского товарооборота сократился по сравнению с 2008 г. на 40,6% и составил 39,9 млрд. долл.

При этом российский экспорт в 2009 г. сократился на 43,6% и составил 18,7 млрд. долл., российский импорт из Германии уменьшился на 37,8% до 21,2 млрд. долл.

В 2009 г. общая доля Германии во внешнеторговом обороте с Россией составила 8,5% (9,2%  в 2008 г.).

В структуре российского экспорта в   Германию   основная доля поставок приходится на следующие товарные группы: минеральные продукты (в основном, продукция ТЭК) – 81% всего объема экспорта, металлы и изделия из них – 8%.

Доля машин, оборудования и транспортных средств составляет 2,8% объема   российского   экспорта, продукции химической промышленности – 2,7%, драгоценных металлов и камней – 2,2%, древесины и целлюлозно-бумажных изделий – 1,9%.

Основные экспортные товары: сырая нефть, природный газ, медь и медный прокат, платина, радиоактивные элементы, нефтепродукты, прокат плоский из углеродистой стали.

Структуру импорта формируют: машины, оборудование и транспортные средства – 53,5%, продукция химической промышленности – 22,4%, металлы и изделия из них – 8%, продовольственные товары и сельхозсырье – 8%, древесина и целлюлозно-бумажные изделия – 4%.

Также обстоят дела с экспортом российского машиностроения и в другие страны Европы. Та же картина - 2 от силы 5 % из общего экспорта. "За державу обидно", как говорил Верещагин.

Для инноваций и модернизаций, для воплощения в жизнь новейших разработок нужны средства. Хорошо, что пока эти средства Вам выделяет государство. Где оно берет эти деньги? У Газпрома, у Роснефти. Но так не может продолжаться вечно. Российское машиностроение, российские технологии должны сами зарабатывать на свое развитие, на инновации. А для этого они должны продаваться и успешно конкурировать в Европе.

Скажем прямо, Европа не очень хочет покупать высокие российские технологии. В своем недавнем выступлении Постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов отметил, что в последнее время в странах ЕС сократился спрос на товары российского экспорта. Попробуем разобраться в чем дело и  виновата ли в этом Россия?

Извечный русский вопрос КТО ВИНОВАТ? и следом за ним ЧТО ДЕЛАТЬ? Нет, падение экспорта машиностроения происходит это не по вине России и не только по вине мирового кризиса.

Сам Евросоюз сопротивляется ввозу российской высокотехнологической продукции на свой рынок, заводит всевозможные квоты, антидемпинговые пошлины, всевозможные ограничения, трудновыполнимую и дорогую сертификацию.  

Например, мы покупаем металлопрокат для нашего завода в Словакии, для нашей страны. Но андидемпинг платим не в кассу нашей страны, а в кассу Еврокомиссии. Она там в Брюсселе сама разберется,  как с этими деньгами распоряжаться. 

Поэтому российская сталь, российские трубы напрямую в почти не поставляются. Например, в прошлом году нам нужны были трубы для нового международного Братиславского аэропорта. Наш завод изготавливает металлические конструкции и оборудование для аэропорта. Но из-за этого андидемпинга мы не покупали трубы в России, мы покупали их в другой стране. Была более выгодная цена. Нет в этой стране своих запасов железной руды. Возможно, и трубы были российские, но не об этом сейчас речь. 

Следующая причина, почему снижается экспорт российского машиностроения в Европу - это обязательная сертификация российского товара на территории Евросоюза. Она невыгодна не только России, но и нашей маленькой Словакии. Муторный,  тяжелый, длительный и достаточно дорогой процесс. Потому что, перед тем как выдать сертификат, почти каждый товар еще нужно испытать в специальных лабораториях и институтах на предмет его соответствия евростандартам.

Недаром президент России Дмитрий Медведев предложил как можно быстрей изменить российские стандарты, которые существуют еще с советских времен, приспособить российские ГОСТы европейским нормам. Тогда отпадут трудности с сертификацией российских товаров на территории Европы и этих длительных и дорогих процедур. 

Пока же эти старые ГОСТЫ тормозят поступлению российской продукции на рынок ЕС. При этом процесс создания новых норм не будет длиться быстро, 5 и более лет это займет точно. Будут еще долгие и нудные переговоры с Еврокомиссией, чтобы она признала новые российские стандарты.

Есть и другие препятствия. Всевозможные административные, иногда, прямо скажем, бюрократические процедуры, противостояние европейских компаний, потому что российские заводы с передовой продукцией – это конкуренты для них. Противостояние это может быть в открытой или скрытой форме. Плюс повышение цены продукции из-за длительной транспортировки по необъятным просторам России. О газовых кризисах, связанных с Украиной или Белоруссией, уже не говорю.

Все это пережили и мы в Словакии после вступления в Евросоюз, потом в еврозону. Можем поделиться опытом и предложить свое решение. После распада Чехословакии в Словакии остались сплошные оборонные заводы, которые изготавливали военную технику для Варшавского Договора. Варшавского Договора больше не существовало, а с ним и спроса на словацкое вооружение. Гражданское машиностроение в основном было в Чехии, чехам повезло больше. Нужно было и нам переключаться. Переключились.

Но этот результат не пришел сам. Должна была быть экспансия на западноевропейский рынок, активное наступление на него. Мы предлагали Западной Европе новые идеи и изобретения, свою достаточно дешевую по европейским меркам рабочую силу, при этом очень квалифицированную. Заказывать в Словакии было выгодно для западноевропейских стран. И по цене и по новизне.

Пока мы не видим активную экспансию российского машиностроения на европейский рынок. В Азии, особенно Индии, в арабских странах, в Латинской Америке, в Венесуэле продукция российского машиностроения уже играет заметную роль, но не в Европе. Но она может и должна тут продаваться. Нужно обкатывать ее в острой конкурентной борьбе,  создавать ей репутацию, будить желания у европейских потребителей покупать ее. Нужно учиться противостоять европейским конкурентам. Не ожидать, что европейский покупатель сам придет в Россию покупать новые российские технологии. В том-то и дело, что не придет. Нужно наступать на Европу, другого выхода нет.

Хотим предложить российскому бизнесу наше словацкое решение. О котором мало кто в России знает. На маленькую Словакию российские бизнесмены не обращают внимания. В партнеры им подавай Америку, Германию или Японию, других мировых тигров. И напрасно. Если продукцию России производить на словацких заводах, ее сразу можно поставлять на рынок ЕС  без обязательной евро-сертификации. Продукция нашего завода, например, соответствует действующим в Евросоюзе нормам. Мы имеем право собственной маркировку знаком СЕ (Европейское соответствие). Если выпустим хотя бы один раз некачественную продукцию, у нас это право заберут. Поэтому не выпускаем. На произведенную у нас российскую продукцию можно будет ставить наш товарный знак VSS и знак российского завода. С этим клеймом российская продукция может сразу поступать конечным потребителям на европейском рынке. Без таможенной пошлины, антидемпинговой пошлины, препятствий со стороны конкурентов, расходов на длительную транспортировку и что немаловажно в современных условиях - без потери времени.

Европейское качество и соответствии будет, ну а цена у российской продукции всегда была хорошей. Россия начинает выпускать неплохую продукцию. Президент России Дмитрий Медведев сосредоточил внимание сейчас на модернизации российских технологий,  на производстве современных товаров, на которые будет спрос в Европе и мире. Но на рынок Европы и мира нужно российскую продукцию еще провести.

Мы предлагаем Вам одно из решений для увеличения экспорта российского машиностроения в Европу – производство российской  продукции на заводах Словакии, создание совместных предприятий на территории Словакии. Если Россия поставляет в Германию 2,8% своего экспорта за счет машин, оборудования и высоких технологий, Словакия поставляет в ту же Германию более 50% экспорта за счет машиностроения.  

Сейчас "Российские железные дороги" приступают к реализации стратегического проекта по строительству широкой железнодорожной колеи 1520 мм по территории Словакии на трассе Кошице – Братислава  – Вена. Стоимость проекта широкой колеи оценивается в 4,7 миллиарда евро. Финансирование обеспечивается на государственном уровне стран участников – Россия, Украина, Словакия, Австрия. Президент ОАО "РЖД" Владимир Якунин заявил, что благодаря широкой колее вдвое сократятся сроки доставки грузов из Европы в Восточную Азию по сравнению с  доставкой морем. А именно с 30 до 14 дней. На перевозке одного контейнера из Европу в Азию будут экономиться от 100 до 1000 долларов. Широкая колея обеспечит также  поддержку строительства и эксплуатации  газопровода "Южный поток", другого стратегического проекта России в Европе. Небольшой по российским меркам Словацкий БАМ  (всего 560 км) открывает простор для внедрения передовых российских технологий в Европе. Почему о нем мало кто в России знает, мне непонятно.

Кроме "РЖД" другие российские компании на рынок Европы активно не вступают. Вы думаете, у "РЖД"  нет противников в Европе? Сколько угодно. Противятся проекту конкуренты, у которых широкая колея заберет часть заказов. Это отдельные европейские железные дороги. Это порты и судовладельцы Германии и Голландии, которые осуществляют на своих судах перевозки между Европой и Китаем. И все равно "РЖД" пустилось в этот отважный проект. Выбрала для его реализации не соседние страны, а именно Словакию как наиболее благоприятную страну для вступления на европейский рынок.

Инвестиционная среда и роскошные инвестиционные стимулы притягивает в Словакию инвесторов со всего мира. Только не из России.  Рабочая сила у нас более дешевая, чем в западноевропейских странах, квалификация - высокая. При этом из всего бывшего блока СЭВ Словакия осталась, пожалуй, наиболее лояльной и доброжелательной к России страной. Мы имеем общий славянский менталитет, словаки хорошо понимают русский язык и вообще это страна, для которых русские симпатичны. Есть знание и опыт, как работать в Европе и что Европе нужно.

Высокие российские технологии тоже могут  использовать проект "РЖД" как и Словакию для вступления на рынок Европы. Но нужна отвага, а не пассивное ожидание, что кто-то из Европы придет и будет покупать новейшие разработки России.

Предлагаем наш словацкий вариант лишь как одну из возможностей для вступления на европейский рынок. Можно вступать и другими способами. Главное, что сейчас нужно российским технологиям, – это не ожидание, а активные действия на рынке Европы. Так, чтобы показатель 2,8%  был как можно быстрей изменен.  Без наступления, без экспансии на рынок Европы ничего не получится. Мы, в Словакии, готовы Вам помочь.

Téma Ruska ako pre Európu  výlučne surovinovej krajiny je v článku  Potrebuje niekto v Európe ruské NANO?

 

Copyright © RUSKY SK s.r.o. All Rights Reserved