Oleg Kazankov

Bratislava, Slovakia

 

Preklady do ruštiny

 

 
 

Hlavná - preklady

Rusi nerozumejú ruským prekladom zo Slovenska

Preklad ako žena

Zmluvy v ruštine

Normostrana

Zlé preklady - vzory

Test ruštiny

Bol vytvorený pre cudzincov, ktorí idú do Ruska pracovať alebo študovať.

Kontakt

e-mail: rusky@rusky.sk

skype: rusky.sk

NAJ.sk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovak   Russian

moč mliečna Ц názov kokteilu Preklady do ruštiny

Vzory zlých prekladov 
zmlúv a www stránok do ruštiny

 


(moč mliečny Ц názov kokteilu v slovenskej reštaurácii)

 

Príklad nekvalitného prekladu do ruštiny zmluvy

Podľa krkolomnej ruštiny v zmluve alebo na www stránke hneď vidieť, že prekladal Slovák alebo negramotný Rus bez jazykového vzdelania. Kvázi prekladatelia, ktorých je teraz na Slovensku veľa.

Ako vzor uvádzam typický preklad do ruštiny písaný na Slovensku. Ide o zmluvu pre dostavbu holobytu. Meno zákazníka a developera som zmenil - v prekladaní je dôvera zásadná vec, ako aj v bankovníctve .

Tento preklad robila agentúra, ktorá tvrdí na svojej www stránke, že má všetky potrebné prekladateľské a tlmočnícke certifikáty. Certifikáty však boli získané v Rakúsku za preklady z/do nemčiny. Získala ich konateľka agentúry, ktorá nemčinu možno ovláda, ale ruštinu nie. Preto sa obklopila laikmi prekladateľmi do ruštiny Ц Slovákmi alebo nevzdelanými Rusmi.    

Našiel som pre devolopera tohto ruského zákazníka. Rus má aj iné nehnuteľnosti v Európe, na Slovensku nič neplánoval kupovať. Ale zapáčila sa mu naša krajina a rozhodol sa kúpiť byt s výhľadom na Dunaj. Keď však prečítal zmluvu v ruštine, ktorú mu poskytol developer a neruské výrazy v nej, kúpu bytu si rozmyslel . Zmluva mala minimálne 20 chýb na každej strane. Obsahovala výrazy, ktoré v ruštine neexistujú.

"Oleg,- povedal mi Rus Vladimír, keď sme ostali sami, - takúto zmluvu by som napchal tvojmu developerovi do jedného miesta." Rusi, ktorí majú peniaze, nevyberajú slová.

Najprv som chcel spraviť rýchlu korektúru. Ale takéto "dielo" sa nedá korigovať, musel som prekladať od prvého do posledného slova. Korektúry preto radšej nerobím, len celé preklady.

www stránky firiem v zlej ruštine

Firma investuje značné prostriedky do prekladu svojho webu do ruštiny a potom sa čuduje, že nedostáva žiadnu odozvu s Ruska. Dôvod je jednoduchý: namiesto toho, aby sa ruský návštevník webu sústredil na výrobky a služby firmy, sa zabáva nad prekladom - paródiou na ruský jazyk.

Kvalita jazyka ponuky na webe je vizitkou firmy, odzrkadľuje kvalitu výrobkov a služieb firmy. Ak nevzbudzujú dôveru od začiatku, pokračovanie nebude. Tu sú www stránky slovenských firiem so zlým prekladom do ruštiny. Ťažko im porozumieť, o čo vlastne ide.   

ALUMA ČS, s.r.o. Krasňany http://www.alumacs.sk/ru/nowinki/5-”чебный-центр-по-обработке-алюмини€-в-производстве

TRENS SK, a. s. Trenčín http://www.trens.sk/ru

Tieto preklady máju krkolomnú patetickú ruštinu. Prekladali Slováci alebo negramotní Rusi bez jazykového vzdelania a prekladateľských skúšok. Zle preložená www stránka je jeden z dôvodov, prečo obchody s Ruskom u týchto firiem stoja. 

Takéto prezentácie Slovenska vzbudzujú iróniu v očiach Rusov - Visit Slovakia s.r.o., Bratislava http://www.visitslovakia.com/slovakia. Rusi teraz veľa cestujú po Európe. Sú štedrá ale zároveň na služby veľmi náročná klientela. Vyžadujú si ponuky hotelových služieb a jedálne lístky v kvalitnej, zrozumiteľnej ruštine.

Keď vidia takéto majstrovské diela radšej smerujú do Čiech či Rakúska.

Žiaľ podobnú kvalitu prekladov a tlmočenia stretávam aj na štátnych úradoch a medzivládnych komisiách. Aj preto Rusi neberú Slovákov príliš vážne a nerozumejú čo vlastne chcú.

Môj názor na kvalitu prekladov do ruštiny vyhotovených na Slovensku uvádzam taktiež na stránkach Rusi nerozumejú ruským prekladom zo Slovenska, Preklad ako žena.

Táto stránka nie je zameraná proti konkurentom. Jednoducho ma mrzí, keď zo Slovenska, mojej druhej vlasti robia posmech.

Copyright © RUSKY SK s.r.o. All Rights Reserved